Samen warmte oogsten uit het Hegermeer

Warmte oogsten uit het Hegermeer. De zeilvereniging van Heeg doet het al. Waarom niet het hele Friese dorp? Dat vindt energiecoöperatie Duurzaam Heeg ook. De coöperatie heeft al zonnedaken, een dorpstuin en afvalprojecten. Sinds een jaar willen steeds meer actieve dorpsbewoners ook warmte uit het meer halen, waar ze al zwemmen, zeilen en schaatsen. De actieve bewoners hebben zich in een eigen werkgroep als onderdeel van Duurzaam Heeg georganiseerd, met de naam: Warm Heeg. Er wonen ruim 2000 mensen in Heeg.

Een goed sociaal proces is nodig voor lokaal eigendom van warmte

De actieve bewoners van Warm Heeg willen een gedegen plan voor aardgasvrij met een eigen warmtebron in lokaal eigendom. Lucie Gelderblom, één van de kartrekkers, benadrukt hoe belangrijk het sociale proces is om echt de hele gemeenschap bij een plan te betrekken. Alle communicatie is gericht op het hele dorp. Iedereen moet zich er in kunnen herkennen, iedereen die wil bijdragen, krijgt daartoe de kans.  

Hoe doe je dat, bewoners betrekken?

De trekkers van Warm Heeg luisteren goed naar de zorgen van mensen en zoeken daar antwoorden bij. Ze hebben kleine bijeenkomsten in het dorpshuis georganiseerd om die zorgen op te halen. Op basis daarvan hebben ze hun presentatie gemaakt. Daarnaast houden ze de website goed op orde en communiceren ze via de lokale dorpskrant.

Met simpele taal en heldere beelden leggen ze uit hoe warmte oogsten uit het meer werkt. Dankzij deze inclusieve aanpak zijn alle aanwezigen op bewonersavonden enthousiast en gaan de bewoners akkoord dat de dorpsgenoten van Warm Heeg verder gaan met het plan om als gemeenschap zelf warmte te oogsten.   

Bij de vervolgbijeenkomst voerden twee amateur-toneelspelers uit het dorp een sketch op over de warmtewinning uit het Heegermeer. Dat was voor veel bewoners aanleiding om te komen. Humor en toegankelijke bijeenkomsten helpen in deze processen.’ 

 Het project is van het dorp, ook bij samenwerken met de gemeente

Een officieel moment was er ook: gemeente, provincie en waterschap, maar ook de bewoners zetten een handtekening onder de plannen. Lucie: ‘Zo is het geen overheidsproject, maar een project van het dorp zelf.’

Lees meer op warmheeg.nl


Leerprogramma Middengroepen betrekken

Deze kennis is gedeeld in het leerprogramma: hoe betrekken we de middengroepen?

Lees de publicatie