team

  • Anneroos Troost
  • Junior kennisontwikkelaar warmte
  • Samen met warmte-initiatieven is Anneroos constant op zoek naar de best-practices. De centrale vraag is: hoe kom je als bewoners samen tot een duurzame warmte-oplossing van, voor en door de buurt? De kennis en ervaring die in heel het land wordt wordt opgedaan verwerkt zij tot toegankelijke kennispagina's op de Energie Samen Academie. In haar vrije tijd geniet ze het meest van een wandeling door het bos en is ze bezig met gezondheid.
  • Antoinette Dekker
  • Teamondersteuner Buurtwarmte Hoom
   • Utrecht
  • Antoinette is teamondersteuner bij Buurtwarmte Hoom. Je kunt bij haar terecht voor alles rondom de planning van de trainingen, inschrijvingen van de deelnemers, etc. Buiten werktijd is Antoinette altijd in beweging: buiten met haar twee honden of op de tennisbaan.
  • Arjan Busch
  • Projectmanager Warmtetransitie
  • Arjan is ambassadeur voor de Nationale Duurzame Huizenroute en voor de campagne ‘Haarlem wordt steeds gasvrijer’. Hij was nauw betrokken bij een buurtinitiatief voor de ontwikkeling van een Zonnewarmtenet als duurzame en CO2-neutrale warmteoplossing voor een woonwijk in Haarlem. Arjan is een meewerkend voorman-type, scherp met de pen, en zet zijn technisch-bedrijfskundige tanden graag in complexe vraagstukken. Hij gaat net zo lang door tot die zijn ontrafeld, met een lach én met profijt voor team en klant.
  • Gerwin Verschuur
  • Kernteam Buurtwarmte
   • Culemborg
  • Gerwin is een van de spillen waarom het Buurtwarmteteam draait. Daarnaast is hij oprichter en directeur van het eerste wijkwarmtebedrijf van bewoners in Nederland: Thermo Bello. Een echte cocreator die samenwerkt aan een samenleving, waarin mensen zich verbonden weten met hun energievoorziening.
  • Johannes Fröhlich
  • Hoofdtrainer Hoom en technisch expert
   • Haarlem
  • Johannes is trainer bij Hoom en verantwoordelijk voor de inhoud van de Hoomtrainingen en het actueel houden van de digitale leeromgeving. Daarnaast houdt hij zich bezig met het inhoudelijk doorontwikkelen van de coöperatieve softwaretools Hoomdossier en Econobis.
  • Karlijn Arkesteijn
  • Projectleider Buurtwarmte Hoom
  • Karlijn werkt als projectleider bij Buurtwarmte Hoom. Je kunt bij haar terecht met al je vragen over de wijkaanpak aardgasvrij-ready. Karlijn geeft onder andere trainingen. In haar vrije tijd is ze vaak langs de kustlijn te vinden om met het hele gezin de mooiste surfplekken te spotten.
  • Kirsten Notten
  • Kernteam Buurtwarmte en provinciaal coördinator Buurtwarmte in Overijssel
   • Zwolle
  • Oprichter van het Zwolse buurtproject 50 tinten groen Assendorp dat een plek kreeg in de duurzame 100 van Trouw. Onvermoeibare strateeg achter beleids- en ontwikkelingsprocessen waarin inwoners en eindgebruikers een hoofdrol spelen.
  • Lex Baggerman
  • Marketeer
   • De Rijp
  • Lex is marketeer en heeft veel ervaring opgedaan in de opleidingswereld. Hij ondersteunt het team van Hoom met het verder bekend maken van de opleidingen, projecten en het Hoomdossier. Hij is voortdurend op zoek naar nieuwe leden en doelgroepen.
  • Linda van Roij
  • Adviseur lokale energiebesparing Hoom
   • Utrecht
  • Linda geniet er het meest van als ze een goed gesprek heeft gehad met een lid dat dankzij haar advies weer een stap verder kan. Ze is het aanspreekpunt en verbindende factor voor alle coöperaties die bezig zijn met energiebesparing en energiecoaches inzetten. Ook na werktijd ziet Linda alles door een groene bril, dus je kan altijd terecht voor tips over klimaatvriendelijk tuinieren, goede kringloopadresjes, wasbare luiers en zelfgemaakte shampoo bars.
  • Marleen Kwast
  • Opleidingscoördinator Hoom
   • Ugchelen
  • Marleen zorgt als opleidingscoördinator voor het opleidingsaanbod voor energiecoaches en hun certificering. Samen met het team van Buurtwarmte Hoom en de trainerspool werkt ze aan het goed organiseren van onze leeromgeving en de opleidingen en het verder ontwikkelen van ons aanbod. Wil je graag samenwerken met ons op het vlak van opleidingen, zou je training willen geven? Dan kan je bij Marleen terecht. Marleen is ook een van de oprichters van deA (Apeldoorn) en is daar nog steeds actief als vrijwilliger.
  • Tom Evers
  • Allround projectleider wijkaanpak energietransitie Buurtwarmte/Hoom
   • Amsterdam
  • Tom ondersteunt voor een aantal projecten lokale coöperaties en de gemeente (o.a. in Amsterdam) bij het neerzetten van de energiebesparingsreis voor bewoners. Daarnaast werkt hij mee aan het collectief ontwikkelen van een aardgasvrij spoor met warmtenetten, all-electric toepassingen en/of groen gas. Hij deed eerder ervaring op met een community-based virtual power plant in een samenwerking tussen LochemEnergie, Energie Samen en REScoop.eu.
  • Derk Hueting
  • Provinciaal coördinator Buurtwarmte in Noord-Brabant
   • Noord-Brabant
  • Werkt voor energiecoöperatie BRES (Breda e.o.), is coördinator van het lokale energieloket Woonwijs Breda en trainer en begeleider van vrijwillige energiecoaches. Daarnaast is hij betrokken bij het participatieproces rond de komst van 28 windturbines langs de A16 en bij het initiatief om zijn eigen woonwijk aardgasvrij te maken.
  • Marjan Brandes
  • Provinciaal coördinator Buurtwarmte in Zeeland
   • Zeeland
  • Floris Mokveld
  • Provinciaal coördinator Buurtwarmte in Limburg
  • Als WarmteTransitieMaker vindt hij het belangrijk dat bewoners begeleid worden om zelf de warmtetransitie in de hand nemen. Hij is daarnaast ook lid van de werkgroep Warmte van Hier Opgewekt en coördinator van de activiteiten voor Aardgasvrij binnen de Participatiecoalitie.
  • Lex Hoefsloot
  • Provinciaal coördinator Buurtwarmte in Gelderland
  • Hij werkt aan een CO2 neutrale samenleving vanuit zijn rol als bestuurslid bij Energie Samen Gelderland en manager strategie van ValleiEnergie Advies en Projecten BV (het uitvoeringsbedrijf van de energie coöperatie ValleiEnergie).
  • Rianne Bakker
  • Provinciaal coördinator Buurtwarmte bij Utrecht
   • Utrecht
  • Adviseur Duurzaamheid in Utrecht, coördinator van de EnergieAmbassadeurs van Energie-U, Citizen Engagement Coördinator voor het Europese IRIS-project in Kanaleneiland en betrokken bij het programma Energietransitie van Onderaf.
  • Steven Volkers
  • Provinciaal coördinator Buurtwarmte in Groningen
   • Groningen
  • Als directeur van Grunneger Power en lid van de Groninger Energie Koepelregie streeft hij naar meer regie over eigen energie en warmte voor burgercollectieven.
  • Sybrand Frietema de Vries
  • Provinciaal coördinator Buurtwarmte in Friesland
   • Friesland
  • Hij was betrokken bij de oprichting van de Noordelijke coöperaties Ús Koöperaasje en Energie van Ons, en vanaf het begin bij Buurtwarmte. In Fryslân is hij actief bij de Energiewerkplaats waar dorpen en wijken advies en ondersteuning krijgen bij vraagstukken rond collectieve opwek en warmte. In opdracht van een drietal gemeenten is hij betrokken als ondersteuner bij een tiental warmte coöperaties en initiatieven in Fryslân.
  • Tineke Mook
  • Provinciaal coördinator Buurtwarmte in Zuid-Holland
   • Zuid-Holland
  • Ze helpt de deelnemers van bewonersinitiatieven graag aan kennis en kunde om samen lokale warmtebronnen te ontwikkelen. Tineke is actief bij EnergiekLeiden, de Leidse Klimaattafel en verschillende bewonersinitiatieven in en buiten Leiden.