Het Warmteschap

KNOP LINKT NAAR ACADEMIE Als buurtinitiatief kun je uitgroeien tot een Warmteschap. Het warmteschap is een lokaal warmtebedrijf waar bewoners zelf zeggenschap over hebben. Tijdens het Buurtwarmteproces zoek je stap voor stap uit welke organisatievorm bij jullie wensen past. Het buurtproces van Buurtwarmte werkt in 12 stappen van een eerste idee naar een professioneel exploitatieplan voor een warmtebedrijf.

Warmteschap als nieuwe democratische marktspeler

De afgelopen jaren zijn Europese richtlijnen van kracht geworden. De Europese Directives bieden goede handvatten om de eigen positie van warmte-initiatieven vast te leggen in wetgeving, zoals in de nieuwe warmtewet. Dat loopt via een definitie en via een faciliterend kader. Energie Samen heeft voor het eerst in Europa een nieuwe marktspeler geïntroduceerd, waarbij de eigen positie van de warmte-initiatieven is gedefinieerd met de naam: warmteschap. Het warmteschap is een gebiedsdemocratie met lokaal eigendom en zeggenschap. Deze positie van het warmteschap bevat drie elementen, die bij de gemeenschapseconomie van de commons horen:

1. Het warmteschap kan zich bezig houden met alle elementen uit de warmteketen: bron, net, levering, isolatie, koude of andere energiediensten.

2. De zeggenschap en eigendom ligt bij leden of aandeelhouders die in de nabijheid van het hernieuwbare energieproject gevestigd zijn.

3. Het warmteschap werkt met sociale spelregels, die uit drie componenten bestaan:

  • Formeel: democratische organisatie met zeggenschap en inclusiviteit; 
  • Bedoeling: Waardegericht werken met profit for purpose;
  • Manier van werken: Menselijk, lerend en voortdurend afstemmen met de praktijk.

Hoe dat er in de praktijk uit ziet? Dat leggen we uit in deze video's over warmteschappen: 

Deze inhoud wordt niet getoond omdat je geen marketing cookies hebt geaccepteerd

Deze inhoud wordt niet getoond omdat je geen marketing cookies hebt geaccepteerd


Klinkt dit interessant en wil je hier meer over weten? In de onderstaande documenten gaan we dieper in op het warmteschap: