Benedenbuurt Wageningen kiest massaal voor buurtwarmtenet

82% van de woningeigenaren in de Wageningse Benedenbuurt heeft in de afgelopen 12 weken met een handtekening ja gezegd tegen een coöperatief, duurzaam en betaalbaar warmtenet. Dat meldt bewonerscoöperatie Warmtenet Oost Wageningen. De toekomstige klanten van het warmtenet zijn via de coöperatie mede-eigenaar van het net. In de tweede helft van 2024 worden de eerste woningen aangesloten.

In de Benedenbuurt in Wageningen staat een zee van oranje vlaggetjes: die markeren de huizen waar bewoners ‘ja’ hebben gezegd tegen het warmtenet. Nu kan ook officieel de vlag uit: 82% van de woningeigenaren heeft een handtekening gezet. Het traject van de Woningstichting met haar huurders is nog bezig. Als ook dat positief uitpakt, krijgen over twee jaar 293 koop- en 167 huurwoningen, voornamelijk uit de jaren ’50, duurzame en betaalbare warmte. De Benedenbuurt kreeg in 2018 een subsidie in het kader van het landelijk Programma Aardgasvrije Wijken om het project te realiseren.

Bewoners hebben invloed

De bewoners namen zes jaar geleden zelf het initiatief voor een coöperatief warmtenet. Hun uitgangspunt was een warmtevoorziening waarin niet rendement, maar betaalbaarheid en duurzaamheid centraal staan. Warmtebedrijf WOW, dat is opgericht om het warmtenet te ontwikkelen en exploiteren, is voor twee derde in handen van de bewoners en de gemeente en voor een derde van warmteleverancier Kelvin. Wie klant wordt, is automatisch lid van de bewonerscoöperatie en heeft invloed op het beleid van het bedrijf.

Duurzame warmte zonder winstoogmerk

Het warmtebedrijf heeft geen winstoogmerk, zodat de kosten voor de bewoners laag gehouden kunnen worden. De CO2-reductie is bij aanvang van de warmtelevering 50% ten opzicht van gasgestookte verwarming. Dit loopt op naarmate de elektriciteitsmix de komende jaren vergroent. Het water in het warmtenet wordt met een centrale luchtwaterwarmtepomp verwarmd tot ‘s zomers 60°C en ‘s winters 70°C. Bij strenge vorst kan de wijk zo nodig terugvallen op een gasketel. Naar verwachting wordt straks 86% duurzame stroom en 14% gas gebruikt.

Kennisnetwerk Energie Samen

Theo de Bruijn, coöperatielid en onderdeel van het projectteam is ontzettend trots op het succes: “We krijgen een warmtevoorziening op onze eigen voorwaarden én we ontzorgen de bewoners volledig. Het is prachtig dat we dit samen voor elkaar hebben gekregen!” Coöperatie WOW is aangesloten bij het Buurtwarmtenetwerk van Energie Samen, de landelijke koepel van lokale duurzame energie-initiatieven in Nederland. Energie Samen streeft naar de versterking van de positie van lokale duurzame energie en een grotere burgerbetrokkenheid bij de overgang naar een duurzaam energiesysteem. WOW brengt kennis en ervaring in bij Buurtwarmte, zodat andere initiatieven hier hun voordeel mee kunnen doen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.warmtebedrijfwow.nl